top of page

Klachtenprocedure

Mulder&Wallet /

Nederlandse Coach Academie

De stappen van de klachtenprocedure zijn als volgt:

 • De klager dient een klacht in bij Mulder & Wallet en maakt hierin kenbaar een klachtenprocedure te willen opstarten. Dit kan op schrift naar het postadres van Mulder&Wallet of per email naar: welkom@mulderenwallet.com
   

 • De klacht moet binnen 4 weken na het incident waarop de klacht betrekking heeft, worden ingediend om in behandeling te worden genomen. De klager ontvangt uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging van de klacht per email of er wordt telefonisch contact opgenomen. Vervolgens wordt de klacht binnen 2 weken afgehandeld;
   

 • De klacht is onrechtmatig, wanneer dit een reactie is op een disciplinaire actie of sanctie, eerder aan de betreffende persoon gericht;
   

 • Klachten kunnen van een individu uitgaan, maar kunnen ook collectief zijn;
   

 • Mulder & Wallet behandelt de klacht en probeert deze zo eerlijk en spoedig als mogelijk op te lossen;
   

 • Als de klacht niet is opgelost is, dan kan ook contact worden opgenomen met de Stichting Spotcer,  A.K. van de Coppellostraat 8 te Herten via info@spotcer.nl. De contactpersoon is mevrouw Melissa Ploeg. Het oordeel van mevrouw Ploeg is bindend voor Mulder & Wallet. Eventuele consequenties worden door Mulder & Wallet zo spoedig mogelijk afgehandeld.
   

 • Als de klager na deze laatste stap nog ontevreden is over de oplossing, wordt de procedure herhaald;
   

 • Redenen voor het niet bevredigend kunnen oplossen van de situatie worden schriftelijk vastgelegd, totdat de zaak tot tevredenheid van alle betrokken partijen is opgelost;
   

 • Als de klacht in het geheel niet opgelost kan worden, is de klager vrij om de zaak via externe procedures en kanalen op te lossen;
   

 • Vertrouwelijkheid: niemand anders dan in de klachtenprocedure betrokken personen krijgen inhoudelijke informatie over de klacht en de behandeling daarvan, mondeling noch schriftelijk.
   

 • Alle gegevens over de klacht en de afhandeling slaan wij op voor een periode van twee jaar. Voor de voorwaarden verwijzen we u naar ons privacy beleid.

bottom of page