top of page

Verdiepingsworkshop Transactionele Analyse

Oversteek bord

Het Transactionele Analyse (TA) - model

 

Dit model gaat uit van drie ‘ego-toestanden’ van waaruit wij communiceren: de Ouder, de Volwassene en het Kind. Afhankelijk van de situatie waarin wij verkeren , ‘switchen’ we onbewust van de ene ego-toestand naar de andere. Onze woordkeuze, houding, en gedrag switchen mee.

Zowel in de TA als in diverse andere stromingen in de psychologie gaat men ervan uit dat de relatie tussen mensen en de manier waarop mensen handelen in de meeste gevallen redelijk voorspelbaar verloopt volgens een vast patroon. 

Deze patronen ontstaan al direct bij de geboorte. Met name de ouders hebben de grootste invloed op de ontwikkeling hiervan. Ouderboodschappen worden in de loop der tijd vervormd tot overtuigingen, vooroordelen, waarden en normen.

 

Als je natuurlijke gedrag niet oplevert wat je nodig hebt probeer je allerlei gedrag uit om alsnog te krijgen waar je behoefte aan hebt. Als een bepaald gedrag wel wat blijkt op te leveren dan zul je dat gedrag gaan herhalen. Je neemt als kind besluiten op basis van die ouderboodschappen: “Dus zo moet ik leven om erkenning te krijgen en geaccepteerd te worden”. Hieruit ontstaan er misvattingen en overtuigingen over wie jij in wezen bent. 

 

Je zelfbeeld en daaraan gekoppelde overtuigingen over jezelf bepalen dus hoe je reageert in een bepaalde situatie. Deze overtuigingen zijn dus altijd misvattingen over de werkelijkheid. Ze zijn als het ware een bril waardoor je de wereld bekijkt, een geloofssysteem over wie je bent, wie je zou moeten zijn en wie je denkt te zijn.

Meer informatie over data, tijden en investering >

bottom of page